Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDH Vladislav v nedávných dobách (20.stol.)

1. 6. 2012

   Od 70. let 20. století se začalo zlepšovat jak technické vybavení sboru, tak členská základna. Sbor se pravidelně zúčastňoval okrskových i okresních akcí a měl velmi dobré výsledky. Rozvíjela se i činnost s mládeží a vzniklo družstvo žen. V roce 1974 proběhly oslavy 80. výročí založení sboru, které byly doprovázeny průvodem obcí, ukázka cvičení mladých hasičů či zápasem v kopané mezi hasiči a místním JZD. Po celou dobu koncertovala dechová hudba p. Kostky.

   Rok 1984 a oslavy 90. výročí založení sboru. U příležitosti právě těchto oslav byl sboru zakoupen nový dopravní automobil se stíkačkou DVS - 12 AVIA - 31, která slouží našemu sboru do dnes. 

  SDH Vladislav prováděl mimo soutěží, výcviku a práce s mládeží několik technických zásahů, které se týkaly převážně čerpání vody a čištění kanalizace. V roce 1985 při tzv. stoleté vodě, pak sbor evidoval nejvíce zásahů týkajících se čerpání vody (stejně jako v roce 1951). Právě při povodních v květnu 1985 byl náš sbor nasazen mimo vlastní činnost i na pomoc do Třebíče. Co se týče hasební činnosti, jednalo se spíše o požáry menšího rozsahu v okolí železnice.

   Rok 1994 a 100. výročí založení sboru. Ačkoli počasí při oslavách nebylo příliš příznivé akce se vydařila. Byly zde předvedeny ukázky Hasičským záchranným sborem z Třebíče a Útvarem požární ochrany železnic z Brna. Nechyběly pak ani ukázky požárního útoku místní mládeže.

   V dalších letech se nadále vyvíjela činnost s mladými hasiči, kolektiv byl začleněn do hry Plamen. V roce 2003 se členka SDH Vladislav Eva Poulová stala Miss hasičkou. V roce 2004 proběhly oslavy 110. výročí založení sboru.

 

   V současné době se náš sbor účastní i nadále soutěží v požárním útoku, a to jak mladí hasiči, tak muži, družstvo žen bohužel nemáme. Jedenkrát ročně pořádáme soutěž mladých hasičů, která je řazena do okresní ligy, stejně jako soutěž mužů (pořádaná v Kojatíně pod záštitou SDH Vladislav). Od roku 2011 pořádá náš sbor ve spolupráci s SDH Kojatín zimní závod v PÚ O Vánočního kapra a za spolupráce okolních SDH také Pohádkovou cestu. Aktivně se podílíme na akcích pořádaných jinými organizacemi.